مدیریت سردخانه

نرم افزار مدیریت سردخانه پاراسای

نرم افزار مدیریت سردخانه پاراسای دارای ویژگی ها و امکانات ویژه ای می باشد که می تواند نیازهای انبارداری و حسابداری سردخانه را برطرف نماید و از طرف دیگر پاسخگوی خواسته های مشتریان باشد در نتیجه باعث کاهش بسیاری از هزینه های سردخانه می شود.

امکانات کلی نرم افزار

ارسال پیامک به صاحب بار به ازای هر ورود و خروج

مدیریت دقیق ورود و خروج کالا  در انبارهای نگهداری کالا و کنترل آن و گزارش ورود و خروج

امکان صدور حواله خروج کالا و کنترل موجودی کالا با حواله صادر شده

امکان صدور سند حسابداری رسید، حواله،مصرف،فروش و انواع برگشتی ها

معرفی سالن ها و بخش بندی آن ها و نمایش حجم اشغال شده و باقیمانده

دسترسی به جزییات اقلام

تعریف سال مالی

تعریف کاربر و سطح دسترسی جداگانه

تعریف کالا، حداقل و حداکثر موجودی کالا

محاسبه حق الحفاظ و حواله ها

تعریف صاحب کالا،صاحب حواله، تحویل گیرنده کالا و مقصد حمل بار

امکان اتصال به نرم افزار مدیریت باسکول

امکان چاپ رسید ورودی و خروجی به صاحب کالا

ثبت جابه جایی کالا در سردخانه

امکانات سورتینگ

امکانات ثبت قبض ورود سورتینگ

امکانات ثبت قبض خروج سورتینگ

امکانات کنسانتره

امکانات صدور فاکتور کنسانتره

امکانات باربارکنی

امکانات ثبت سند باربارکنی

امکانات ثبت هزینه های سردخانه

امکان گزارش گیری از ورودی ها و خروجی ها و انواع گزارشات متنوع دیگر…

دسته بندی

نرم افزار حسابداری

تاریخ

20 مرداد ، 1399

تگ ها

مدیریت سردخانه